Úvod Zahrada

Turistické zázemí

Na počátku byl starý chlév

V době koupě roubenky stál na zahradě samostatný objekt chléva. Podle způsobu umístění žlabu a s ohledem na nalezené zabudované kroužky na zdi se usoudilo, že chlév s největší pravděpodobností sloužil k ustájení 2 koní. Později při provádění terénních úprav bylo zjištěno, že mezi tímto chlévem a stodolou stála příčně umístěná stodola a chlév navazoval bočně na tuto stodolu.

02-0104 Bývalý chlév pro koně.

Zajímavé je, že koně byly do chléva přiváděny přes stodolu z levé strany. Přes tyto vrata jim bylo zřejmě podávané i uskladněné seno. Později byl chlév upravován a s největší pravděpodobností byly přezděny i vstupní dveře. Proč byl vedle těchto dveří zhotovený ještě jeden otvor se nepodařilo zjistit.  Objekt tohoto chléva se stal základem pro vybudování turistického zázemí pro turisty.

02-0105 Objekt chléva po vyčistění.

Trámy tvořící půdní prostor byly značně poškozené a také konstrukce nadezdívky byla zhodnocena jako nestabilní. Proto bylo rozhodnuté celý půdní prostor odstranit a přestavět.

Objekt vyžadoval velkou opravu

Střecha chléva byla v dezolátním stavu. Po odkrytí eternitových šablon se ukázala původní šindelová střecha. Vzhledem k jejímu poškození byla celá odstraněna, trámy až na pár vyjímek zlikvidovány a zdi nadezdívky byly kompletně odstraněné. Ze chléva tak zůstaly pouze obvodové zdi, které naopak vyžadovaly jen drobné vysprávky a provedlo se zazdění nepotřebných otvorů.

02-0106 Střecha chléva byla hodně poničená.

Přístavby

Po vybudování stropu byla vyzděná nadezdívka pro půdní prostor, z levé strany se přistavěly WC a úklidová místnost, z pravé strany pak kiosek pro rychlé občerstvení. Vzhledem ke svažitosti terénu je kiosek snížený a nově vybudovaný objekt turistického zázemí tak střešním zlomem kopíruje sousední stavbu roubenky s navazující stodolou.

02-0107 Přístavba WC a kiosku.

Konstrukce střechy byla zvolená tak, aby byla vizuelně shodná se střechou roubenky a stodoly. Trámy byly proto pobité deskami, pokryté paroodolnou plachtou a celé pak pobité latěmi. Na latě se pak měděnými hřeby natloukly eternitové šablony. Tím byl splněný jeden z požadavků pracovníků památkové péče o sjednocení celkového vzhledu nově budovaných objektů.

02-0108 Po zhotovení střechy nad WC.

Na následujícím snímku je patrné snížení střechy mezi stavbou původního chléva s navazujícími WC a stavbou kiosku s terasou. Jednou z variant stavby bylo ponechání zcela otevřené terasy, kdy by střecha terasy stála pouze na zavětrovaných dřevěných sloupech. Při prvním silnějším větru však stavba začala vydávat takové zvuky, že se po dohodě s projektantem zvolila alternativní varianta spočívající v částečném opláštění terasy fošnami. Připevněné fošny stavbu stabilizovaly.

02-0108 Po zhotovení střechy nad kioskem.

Na následujícím snímku je patrný původní záměr zcela otevřené terasy.

02-0110 Pohled na terasu před dokončením.

Následující snímek již ukazuje terasu po stabilizaci konstrukce přišroubovanými fošnami. Ty byly zhotovené takovým způsobem, že imitují roubení. Tím došlo ke sjednocení vizuelního vjemu s původní roubenkou. Provedení imitace roubení bylo zvolené tak, aby sice na první pohled vyvolalo shodný vjem s roubenkou, záměrem investora je však přiznání novodobé stavby. Laicky řečeno, návštěvník areálu by měl poznat, co je původní historický objekt a co bylo přistavěné jako nová stavba. Okenní otvory byly zhotovené co největší, aby byl zachovaný dojem volného prostoru.

02-0111 Po instalaci imitace roubení.

Fošny bylo nutné zpevnit tak, aby při sesychání dřeva nedocházelo ke kroucení fošen. Na snímku jsou patrné výztuhy, které rušily celkový dojem terasy. Proto bylo rozhodnuté, že se terasa vnitřně obloží palubkami a tím se tyto výztuhy opticky zamaskují.

02-0112 Pohled na terasu před pokládkou dlažby.

Před kolaudací

Na snímku je dobře patrné, že velké okenní otvory velice dobře terasu prosvětlují, zajišťují výbornou ventilaci vzduchu, zároveň však terasa vytváří příjemný stín před spalujícím letním Sluncem. Na podlahu terasy byla vybrána keramická dlažba napodobující cihlovou dlažbu (půdovky) v historické roubence. Tato dlažba byla opět vybrána záměrně, aby se co nejvíce podobala historické dlažbě v roubence, avšak zároveň přiznává, že se jedná o nový objekt.

02-0114 Pohled na terasu před kolaudací.

Na terasu byly zhotovené lavice a stoly, které jsou věrnou kopií lavice z 15. století. Tato lavice nás na fotkách natolik zaujala, že jsme přemluvili našeho dobrého kamaráda Jirku (mimochodem žádný profesionál, ale kutil samouk s úžasným citem pro práci se dřevem), aby se pokusil tento skvost podle fotky vyrobit. Už jen posouzení jeho řemeslné zručnosti stojí za návštěvu areálu.

Terasu je nutné chránit před sněhem

Při první zimě se ukázalo, že sněžení se současným větrem terase neprospívá. Proto jsme hned následující rok do okenních otvorů nainstalovali okenice, které v zimě zabraňují navátí sněhu na terasu.

02-0115 Instalace okenic.

 

Související články

x