Úvod Zahrada

Zápraží

V době koupě usedlosti bylo zápraží hodně zarostlé trávou a bylo jen velmi obtížné zjistit jeho skutečný stav. Přímo před vchodem předchozí majitelé upravili zápraží přelitím betonem a na něj postavili něco, co by se při trošce fantazie dalo nazvat verandou. Veranda byla vytvořena ze všeho, co zřejmě bylo po ruce. Od překližky počínaje až po dvířka od skříně konče. Lze se jen domnívat, proč byla takto roubenka zohyzděna. Nejpravděpodobnějším důvodem bylo vytvořit před vchodem závětří, aby do roubenky v zimě nepronikal chladný vzduch. Vstupní dveře totiž také něco pamatovaly a moc netěsnily.

Přestavba zápraží v historické roubence v Dubci

Po posečení trávy se ukázalo, že kamenná podezdívka je hodně rozpadlá a nesoudržná. Zřejmě se začal sesouvat i velký plochý kámen před vchodem, a proto se jej v minulosti snažili zafixovat právě betonem. Hned od počátku bylo jasné, že v této podobě chodník zůstat nemůže, a že bude nutná jeho oprava.

Přestavba zápraží v historické roubence v Dubci

Přímo od dveří do verandy byla vylita betonová deska. Dřívější majitel s betonem šetřil, vybetonoval jen velice tenkou vrstvu a navíc beton nalil na nevyčistěné původní ploché kameny. Beton navíc nebyl moc kvalitní a brzy popraskal. To, že nebyly kameny před betonováním očistěné nám velice pomohlo, protože se z nich dal beton oklepat.

Přestavba zápraží v historické roubence v Dubci

Další betonová úprava byla provedena na šikmé ploše od brány. Naštěstí spočívala jen ve vylití betonu do míst, kde z nějakého důvodu chyběly ploché kameny.

Přestavba zápraží v historické roubence v Dubci

Chodník byl zcela rozebrán, kameny očistěny pro další použití. Podařilo se zajistit stejný druh kamene a navíc i ploché kamenné desky ze zaniklých stavení. Byl zhotoven základ a na něj vystavěna kamenná zídka. Z vnitřní strany základu byla položena drenážní trubka a zasypána drtí. Současně bylo nad drenážní trubku položeno i kanalizační potrubí pro odvod vody z přepadu studny. Studna se totiž v zimních měsících zcela zaplnila vodou a výška hladiny byla tak vysoko, že jsme dospěli k závěru, že toto by mohlo být příčinou podmáčení podlah v roubence. Přepad ze studny byl o něco snížený a odvod vody bez možnosti vsaku do okolní povrchové vrstvy zeminy a navíc spolu s vybudovanou drenáží by mohly zlepšit vlhkostní poměry v obytné části.

Pro zhotovení schodů byly použity kamenné sloupky z původního oplocení zahrady. Otvory ve sloupcích viditelné na fotografii jsou připraveny k protézování. Tzn., že budou zaplněny a opticky zceleny s okolním kamenem.

Přestavba zápraží v historické roubence v Dubci

Při koupi plochých kamenných desek pomohlo i trochu štěstí. Podařilo se totiž sehnat jen určitý počet desek a zpočátku se zdálo, že jich nebude dostatek. I během stavby jsme uzavírali sázky, jestli to bude stačit a čím více jsme se blížili ke konci, tím více se zdálo, že budeme muset ještě shánět další. Nakonec to dopadlo tak, že desky vyšly úplně přesně a dokonce nebylo nutné žádnou rozměrově upravovat. Prostě, někdo nás má rád .... . Přesto jsme na stavbu chodníku spotřebovali 9 palet plochých kamenných desek o celkové váze asi 11 tun. A to nejsou započítány kameny na stavbu podezdívky.

Přestavba zápraží v historické roubence v Dubci

x

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Obnova kamenné zdi

Rekonstrukce brány a vstupní branky

Rekonstrukce kamenného chléva