Úvod Zahrada

Kachlová kamna

Neexistují žádné zprávy o tom, že by v původní roubence někdy stály kachlová kamna. Sice se našly při úpravě terénu na dvoře úlomky kachlí, které by mohly patřit k nějakým kamnům, ale to byla jediná indície, která by tomu mohla nasvědčovat. Na žádné zdi nebyly nalezeny žádné stopy po eventuálním napojení nějakých kamen na zeď. Na druhou stranu musela hospodyně na něčem vařit. Po posouzení všech možností se nakonec dospělo k názoru, že jediným místem, kde by mohla stát nějaká kamna, byl roh velké světnice hned vedle vchodu. Dva otvory do komína jsme neřešili, protože spodní byl prokazatelně probourán v mnohem pozdější době. Pokud tam ale nějaké kamna stály, pak musely stát v prostoru a nemohly být postavené u příčky. Navíc, jak je na fotografii vidět, ve zdi byl zazděný otvor po původních dveřích, které spojovaly tuto světnici s černou kuchyní. Takže pokud je předpoklad správný, kachlová kamna stála mezi oběma dveřmi. Toto místo je také jediným místem ve světnicích, kde není pod podlahou sklep nebo aspoň část vstupní chodby do sklepa. Kachlová kamna jsou totiž mimořádně těžká a nad sklepem je vyloučené něco tak těžkého postavit. Bylo rozhodnuto, že součástí světnice budou i nová kachlová kamna postavená v tomto prostoru.

Výstavba kachlových kamen v historické roubence v Dubci

Příčka mezi světnicemi sice nebyla nijak zvlášť poškozená, bylo ji však nutné rozebrat kvůli rekonstrukci vnějšího roubení. Po rozebrání se ale nakonec ukázalo, že některé trámy by bylo vhodné vyměnit. Příčka byla vystavěna nejprve v části, kde byl použitý původní materiál.

Výstavba kachlových kamen v historické roubence v Dubci

Zbylá část příčky byla vystavěna z trámů z rozebrané stodoly. Pouze trámy pro instalaci obložkových zárubní vnitřních dveří byly zhotoveny z nového dřeva. Také výplně po konstrukčních zářezech v původních trámech musely být vyplněny novým dřevem.

Výstavba kachlových kamen v historické roubence v Dubci

Ke stavbě kamen se přikročilo po vybudování podkladní železobetonové desky. K tomuto řešení jsme se rozhodli z čistě praktických důvodů, aby váha celých kamen byla rovnoměrně rozložená na větší plochu. Také byly před stavbou zhotoveny vnitřní omítky na rákos a zazděný druhý vstup do komína. Kamna byla situována do předpokládaného původního místa s tím, že plocha mezi kamny a příčkou nebude využitá jako manipulační prostor, ale bude v těchto místech zhotoveno spaní.

Výstavba kachlových kamen v historické roubence v Dubci

Místo na spaní bylo vyzděno a celý prostor pod lůžkem byl vyplněný kameny. Vytvořila se tím velká hmota pro akumulaci tepla. Takto zůstaly kamna zrát a vysychat asi 2 měsíce a následně se provedl test vytápění a také pečení v troubě. Teprve potom se přikročilo k položení půdovek na přesahující betonovou plochu kolem kamen. Na snímku je také patrná příprava pro zhotovení dřevěné podlahy. Byly zhotoveny betonové pasy určené k připevnění srovnávacích hranolů a celá podlaha byla srovnána kamennou drtí.

Výstavba kachlových kamen v historické roubence v Dubci

Po položení půdovek byla do místnosti uložená prkna pro zhotovení dřevěné podlahy s tím, aby se v nadcházejících měsících přizpůsobila vlhkost dřeva podmínkám v místnosti.

x

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Osazení replik oken a dveří

Rekonstrukce kamenného chléva

Rekonstrukce interiérů