Úvod Zahrada

Rekonstrukce roubení

Zevrubnou prohlídkou bylo zjištěno, že spodní trámy roubení byly zvenčí silně poškozeny vlhkostí a následným napadením dřevokaznými houbami. Uvnitř roubenky byla proto z roubení sejmuta omítka a posouzen stav trámů i zevnitř. Roubení ve spodní části celé roubenky bylo vyhodnoceno jako silně havarijní. Bylo dohodnuto, že po demontáži trámů se posoudí jejich stav a pokud to bude možné, budou zachovalé trámy po očistění použity bez oprav nebo budou opraveny protézováním. Trámy silně poškozené budou nahrazeny novými trámy.

Pohled na původní roubení v historické roubence v Dubci

Celá střešní konstrukce byla na západní straně podepřena hevery a stěna byla kompletně rozebrána. Ukázalo se, že kamenná podezdívka byla hodně rozpadlá, a protože byly spáry mezi kameny vyplněny nasákavou hmotou (hlinitý písek s vápnem ?), byly některé části podezdívky až mokré.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Posouzením zjištěného stavu byl učiněný závěr, že se podezdívka vyspraví vápenocementovou maltou v místech, kde byly kameny nesoudržné, na ostatních místech byla ponechána v původním stavu. Pouze povrch podezdívky byl vyrovnaný stejnou maltou tak, aby bylo možné mezi podezdívku a spodní trám vložit izolační rohož (IPA).

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Západní stěna byla obnovena tak, že ve spodní části byly použity nové trámy opracované způsobem, jak byly zhotoveny v době stavby roubenky.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Na zpevněný povrch podezdívky byla izolační rohož pouze položená a na ni se položil spodní trám. Trámy byly před instalací napenetrovány roztokem proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Původní použitelné trámy byly očistěny, napenetrovány ochranným roztokem a opět použity ke stavbě zdi. Vápenný nátěr byl z roubení odstraňován drátěným kartáčem. Pokud byla nějaká část trámu poškozená, bylo napadené dřevo vyřezáno až do zdravého dřeva a na uvolněné místo byla vložena dřevěná protéza, až na vyjímky zhotovená ze zdravých zbytků původních trámů.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Po obnovení západní strany byla kompletně rozebrána stěna v průčelí. Zde se ukázalo, že trámy byly v mnohem horším stavu a u některých se vlastně jednalo pouze o venkovní slupku plnou ztrouchnivělého dřeva. Pouze v místech suků bylo dřevo tvrdé. Bylo až s podivem, že se tyto trámy vahou střechy už dávno nerozpadly a střecha roubenky nesedla mnohem níže, než byl skutečný stav. Na snímku je zachycen okamžik po rozebrání původní kamenné zídky a přípravě na její obnovení. Jen pro zajímavost, velké balvany vpravo dole jsou součástí portálu vjezdové brány a kvůli statice brány jsme je ponechali na původním místě.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Na následující fotografii je zvětšený detail poškození trámů. Při rozebírání jsme zjistili, že některé trámy byly již poškozené v době provedení prvního vápenného nátěru a nátěrem bylo toto částečně ztrouchnivělé dřevo zabíleno. Kdy přesně došlo k překrytí roubení v průčelí svisle připevněnými deskami se nepodařilo zjistit, bylo však zřejmé, že roubenka s nabíleným průčelím fungovala nějakou dobu. Vápenný nátěr byl totiž částečně smytý deštěm. Pobití průčelí deskami vyplynulo zřejmě z potřeby zpomalit nebo zastavit další degradaci trámů, neboť jejich zakrytí bylo technicky i finančně mnohem přijatelnějším řešením, než výměna poškozeného roubení.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Na další fotografii je patrné, které trámy jsou nové, a které původní, demontované, očistěné a zpátky použité. Ty bíle natřené vůbec nebylo třeba ze stěny demontovat a zůstaly tedy v nezměněné poloze a původní.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Ze dvora bylo roubení přece jenom více chráněné před deštěm a jeho stav byl mnohem lepší, než ze západní strany a z průčelí. Proto zůstal mnohem větší počet původních trámů na původním místě.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Po zrekonstruování roubení byl demontovaný štít, a protože byla všechna prkna v dezolátním stavu, skončily jako palivové dřevo. Štít je tedy obnovený v původním vzhledu, ale z nových prken. Na fotografii je zachycený již stav po celkové rekonstrukci, instalaci replik oken a také po opravě krovu a výměně střešní krytiny.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Na následujícím obrázku je vidět roubenka ve stavu po nátěrech, chybí již jen připevnění bílých ozdobných lišt kolem oken.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

Takto vypadala roubenka ze dvora těsně před zazimováním. Další rok pak následovaly práce na obnově kamenné zdi a zhotovení kamenného zápraží.

Rekonstrukce roubení v historické roubence v Dubci

x

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Rekonstrukce krovu a střechy

Osazení replik oken a dveří

Rekonstrukce stodoly