Úvod Zahrada

Brána a branka

Brána sice působila ze dvora polorozpadlým dojmem, ve skutečnosti však byla pouze opadaná omítka a shnilý krov a bednění na stříšce. Žádné kameny nebyly uvolněny a po stránce statiky na tom byla velice dobře. Jediným vážnějším problémem byla částečně rozdrcená cihla ve vrcholu klenby, což je sice rozhodující pevnostní místo, ale jednalo se jen o částečné poškození. Později se podařilo zjistit, že k poškození došlo na podzim roku 1991 při výjezdu kontejnerového nákladního auta Š 706 Mates ze dvora, kdy vyčnívající materiál uložený v kontejneru zachytil o klenbu.

Oprava brány v historické roubence v Dubci

Při pohledu z vnější strany je dobře vidět, že klenba narušená není a brána je až na drobné praskliny v omítce stabilní. Stupeň poškození stříšky se naplno projevil až při jejím rozebírání a je až s podivem, že nebyla silnějším větrem sundána již mnohem dříve.

Oprava brány v historické roubence v Dubci

Na rozdíl od jiných opravovaných částí usedlosti byla oprava brány poměrně jednoduchá. Nejprve byly odstraněny nesoudržné omítky, stříška byla zcela rozebrána a byla opravena římsa. Celá brána byla natřena penetrací a vyspravena vápennou omítkou s velmi malým přídavkem cementu.

Oprava brány v historické roubence v Dubci

Ze strany od dvora byly trošku rozsáhlejší vysprávky v rozích, kde se vrata otáčí. Bylo také nutné vyjmout a znovu usadit ploché kameny, v jejichž prohlubních se vrata otáčí. Důvodem byly prorostlé kořeny černého bezu, které během svého růstu kameny doslova posunuly. Pozednice byla sice částečně poškozená, ale stupeň poškození nebyl tak rozsáhlý, aby bylo nutné pozednici vyměnit. Byla tedy jen vyčistěna a provedena nezbytná oprava protézováním.

Oprava brány v historické roubence v Dubci

Byl zhotoven nový krov pobitý deskami, na které se přibily střešní latě a na ně se pak připevnily eternitové tašky. Klempířské prvky byly zhotoveny z měděného plechu, stejně jako všechny ostatní na stodole, roubence a turistickém zázemí. Následovala omítka a finální štuk, obě směsi byly připravované ručně z klasických materiálů. Po vyschnutí byl 2x proveden nátěr vápennou malbou.

Oprava brány v historické roubence v Dubci

Po dokončení výmalby byla brána osazena novými vraty a brankou podle odsouhlaseného návrhu pracovníky památové péče.

Oprava brány v historické roubence v Dubci

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Obnova kamenné zdi

Obnova kamenného zápraží