Úvod Zahrada

Okna a dveře

V roubence byla nainstalována okna, která byla způsobem provedení a použitým materiálem jednoznačně novodobá. Později se zjistilo, že byla vyrobena zhruba v polovině 70. let minulého století. Naopak v místnosti vedle kamenného chléva byla okna, která se zdála být mnohem starší a i použité kování naznačovalo, že by se mohlo jednat o původní okna. Bohužel nebyla tato starší okna ve stavu, který by byl rozumně opravitelný. Po konzultaci s pracovníky památkové péče bylo dohodnuto, že se nechají vyrobit repliky v provedení odpovídajícímu starším oknům a všechna okna budou vyměněna. Na fotografii jsou vlevo vidět novodobá okna, vpravo od vchodu okna staršího data s klasickou výklopnou ventilačkou.

Rekonstrukce oken a dveří v historické roubence v Dubci

Nová okna byla do roubení osazena hned po dokončení jeho rekonstrukce a očistění původních trámů, se kterými se nehýbalo. Vzhledem k tomu, že při odstraňování vápenného nátěru drátěným kartáčem vznikal velmi jemný vápenný prach, který se po usazení na okolní plochy obtížně omýval, rozhodli jsme se okna osadit až po jeho úplném odstranění ze všech trámů. Měli jsme navíc obavy z toho, že by zvlhlý vápenný prach mohl poškodit barvu na oknech při jejich následném čistění a umývání.

Rekonstrukce oken a dveří v historické roubence v Dubci

Po osazení oken už jen zbývalo provést nátěr zrekonstruovaného roubení přípravkem proti dřevokazným houbám a potom i olejovou barvou. Nakonec se kolem oken připevnily bílé ozdobné lišty. Jak říká naše restaurátorka, aby roubenka dostala oči.

Rekonstrukce oken a dveří v historické roubence v Dubci

Na následujícím snímku jsou vidět nová okna v hlavní světnici po dokončení vnitřních omítek a výmalbě vápenným nátěrem.

Rekonstrukce oken a dveří v historické roubence v Dubci

Původní dvoukřídlé dveře do velkého chléva měly zdobení a tak byla vyslovena domněnka, že sem původně nepatřily. Následným měřením se zjistilo, že rozměrově by mohly odpovídat původním dveřím do roubenky. Byly však hodně zničené a předchozí majitel zřejmě usoudil, že ve chlévě mohou ještě chvíli sloužit a dveře přemístil. Vchod do roubenky byl upraven vsazením dalšího dřevěného rámu a do něj byly osazeny novodobé dveře s klasickými panty. Další možností je, že by dveře mohly pocházet z jiného stavení. Pro tuto domněnku svědčí skutečnost, že se jedná o dvoukřídlé dveře a jejich použití by bylo u klasické zemědělské stavby dost neobvyklé.

Rekonstrukce oken a dveří v historické roubence v Dubci

Staré dveře byly vymontovány a předány specializované truhlářské dílně k posouzení, zda by je bylo možné ještě zachránit a zrestaurovat do původní podoby. Místo nich se do chléva osadily provizorní dveře stlučené ze stavebních prken. Firmě se staré dveře zrestaurovat podařilo a po dokončení všech stavebních prací v interiérech byly nainstalovány jako vchodové dveře do roubenky.

Rekonstrukce oken a dveří v historické roubence v Dubci

Do obou chlévů pak byly vyrobeny nové svlakové dveře včetně zárubní. Na fotografii je zachycený okamžik instalace zárubní. Osazení se uskutečnilo v rámci rekonstrukce kamenné zdi chléva.

Rekonstrukce oken a dveří v historické roubence v Dubci

x

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Rekonstrukce kamenného chléva

Výstavba kachlových kamen

Rekonstrukce interiérů