Úvod Zahrada

Rekonstrukce omítek, stropů a podlah

Oprava interiérů spočívala v odstranění nesoudržných omítek ze stěn a stropů včetně starých elektrických rozvodů, v odstranění novodobých betonových podlah a následném zhotovení nových. Omítky na roubení byly zhotoveny na přibitý rákos, na cihelných stěnách se provedla nejprve penetrace vápenným mlékem s přídavkem pojiva. Na následujících třech fotografiích je zachycený průběh opravy ve vstupní chodbě.

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

I když to na první pohled tak nevypadalo, při odstraňování původních omítek se s překvapením zjistilo, že jádro omítek je velice pevné a kompaktní. Většinou se jednalo o trhliny a drolení vrchní vrstvy. Po jejich odstranění zůstala většina původních omítek zachována, vysprávky se týkaly především záseků po původních elektrických rozvodech a kolem dveří. Nejčastějším místem, kde se odstraňovaly omítky až na cihly, byl pruh do výšky cca 60 až 80 cm od podlahy. Nesoudržnost těchto omítek jsme dali do souvislosti s vlhkostí zeminy pod podlahami. Původní betonové podlahy byly zhotoveny přímo na hlínu a ta mnohdy zasahovala až nad kamennou podezdívku roubenky a někde byla v přímém kontaktu s cihlami ve zdi. Proto se při opravě podlah přikročilo k odtěžení zeminy tak, aby byla dostatečně nízko.

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

Po zhotovení omítek byl v místech určených k položení půdovek zhotoven podkladní beton. Na odtěženou zeminu byla navezena kamenná drť v tloušťce vrstvy cca 10 cm a na ni byl zhotoven podkladní beton s přídavkem vápna v tloušťce 8 až 10 cm. Zhruba po 2 měsících zrání byla položena cihelná dlažba. Způsob pokládky cihelné dlažby je podrobněji popsán ve článku Rekonstrukce kamenného chléva. Výmalba byla provedena vápenným nátěrem ve dvou až třech vrstvách ještě před pokládkou půdovek. Mezi prvním a druhým nátěrem byla ponechána doba zrání cca 4 až 8 týdnů podle místa. Tam, kde bylo nutné pro vyrovnání stěny nanést větší vrstvu omítky, malba hůře vysychala a byl nutný delší časový interval.

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

Následující 3 fotografie zachycují průběh oprav v části vstupní chodby u vchodových dveří.

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

Další fotografie zachycují průběh oprav ve světnici s okny do dvora. Tato místnost byla v nejhorším technickém stavu, stěny byly dost mokré a hlavně vůbec nevysychala zemina v podlaze. Proto byla odtěžena větší vrstva zeminy a zhotovena silnější vrstva kameninové drtě. V této místnosti bylo rozhodnuto o zhotovení dřevěné podlahy.

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

Rekonstrukce interiérů v historické roubence v Dubci

x

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Osazení replik oken a dveří

Výstavba kachlových kamen