Úvod

Seznam použité literatury

A01
Alberts, B. a kol., Základy buněčné biologie. Espero Publishing (2004)
A02
Anquetin, J. a kol., A new stem turtle from the Middle Jurassic of Scotland: new insights into the evolution and palaeoecology of basal turtles. Proceedings of the Royal Society B, 276: 879-886 (2008)
 
 
B01
Bever, G.S., Lyson, T.R., Field, D.J. & Bhullar, B.-A., Evolutionary origin of the turtle skull. Nature 525, 239–242 (2015)
B02
Burdová, P., Vliv osvětlení na práci optometristy. MU - Lékařská fakulta (2014)
B03
Baines, F. a kol., How much UV-B does my reptile need? The UV-Tool, a guide to the selection of UV lighting for reptiles and amphibians in captivity. Journal of Zoo and Aquarium Research 4(1): 42-63 (2016)
B04
Baines, F., An In-Depth look at UV light and its proper use with reptiles. Magazín Reptiles (2017)
B05
Bojanus, L.H., Anatome Testudinis Europaeae. Josephi Zawadzki, Typographi Universitatis Vilnius (1819 - 1821)
B06 Blyth, E., Notices and descriptions of various reptiles, new or little-known. J. Asiat. Soc. Bengal 22(Part I): 639-655 (1853)
   
C01
Čihák, R., Anatomie 1 až 3., Grada (2004)
C02
Červený, Č., Komárek, V., Štěrba, O., Koldův atlas veterinární anatomie. Grada (1999)
C03
ČSN 46 1201
 
 
D01
Databáze potravin (frida.fooddata.dk)
D02
Daňková, D., Gebauer, K., analýzy vzorků, AGROBAC s.r.o., firemní dokumenty (2019-2022)
 
 
F01
Ferguson, G.W. a kol., Daily and seasonal patterns of natural ultraviolet light exposure of the western sagebrush lizard (Sceloporus gracious gracilis) and the dunes sagebrush lizard (Sceloporus arenicolus). Herpetologica 70: 56-68. (2014)
F02
Ferguson, G.W. a kol., Voluntary exposure of some western-hemisphere snake and lizard species to ultraviolet-B radia on in the field: how much ultraviolet-B should a lizard or snake receive in captivity. Zoo Biology, 29: 317-324 (2010)
 
 
G01
Gebauer, K., vlastní archiv (pokud se jedná o překreslené obrázky, je uveden zdroj)
G02
Gaffney, E.S., The comparative osteology of the Triassic turtle Proganochelys. Bulletin of the AMNH ; no. 194 (1990)
G03
 
G04
 
G05
 
G06
Ganong, W.F., Přehled lékařské fyziologie. Galen (2005)
 
 
H01
Hedges, S.B., Poling L.L., A molecular phylo-geny of reptiles. Science 283, 998-1001
H02
Habel, J., Základy světelné techniky - Základy nauky o barvě. Světlo - časopis pro světlo a osvětlování 5, (2005)
H03
Horáková, Z., Metody vyšetřování očního fundu přímou a nepřímou oftalmoskopií. Univerzita Palackého Olomouc (2014)
H04
Hrdina, V. a kol., Přírodní toxiny a jedy. Galén (2004)
H05
Hennig, A.S., Spotted and Wood Turtles, Edition Chimaira (2016)
 
 
CH01
Chiari, Y., Cahais, V., Galtier, N., Delsuc, F., Phylogenomic analyses support the position of turtles as the sister group of birds and crocodiles (Archosauria). BMC Biology Sv. 10, 65, 1-44 (2012)
 
 
K01
Kittnar, O. a kol., Lékařská fyziologie. GRADA (2011)
K02
The complete mitochondrial genome of the endangered Assam Roofed Turtle, Pangshura sylhetensis (Testudines: Geoemydidae): Genomic features and phylogeny, PLOS ONE, 15, 4 (2020)
K03
 
 
L01
Li, C., Wu, X.-C., Rieppel, O., Wang, L.-T. & Zhao, L.-J., An ancestral turtle from the Late Triassic of southwestern China. Nature 456, 497–501 (2008)
L02
Li, C., Fraser, N.C., Rieppel, O. et al., A Triassic stem turtle with an edentulous beak. Nature 560, 476–479 (2018)
L03
Origin and Evolution of the Turtle Body Plan, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 10.1146/annurev-ecolsys-110218-024746, 51, 1, (143-166), (2020)
L04
Lyson, T.R., Bever, G.S., Bhullar, B.-A.S., Joyce, W.G., Gauthier, J.A., Transitional fossils and the origin of turtles. Bool. Lett. 6, 830-833 (2010)
L05
Lüllmann-Rauch, R., Histologie. Grada (2012)
 
 
M01
Motyčka, M., Měření provozních parametrů světelných zdrojů. VUT Brno - Ústav elektroenergetiky (2014)
M02
Murray, R.K. a kol., Biochemie. H&H (1998)
M03
Merck, J., GEOL 431 Vertebrate Paleobiology, University of Maryland, Department of Geology (2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
M08
McMurry, J., Organická chemie. Vutium (2004)
 
 
N
 
 
 
O01
Otto, J., Ottův naučný slovník, sv. 27, 798-802 (1908)
O02
Opletal, L., Přírodní látky a jejich biologická aktivita, Sv.1 -3, Karolinum (2010)
 
 
P01
Panák, O., Měření barevnosti, (VEPA), CZ.1.07/2.3.00/20.0236
P02
Plášek, J., Modré moře pod blankytnou oblohou, Vesmír 98, 706 (2019)
P03
Pokorná, L., Vliv tělesné teploty na imunitu obratlovců. MU Brno - Ústav experimentální biologie (2011)
 
 
R01
Rieppel, O., 2000 Turtles as diapsid reptiles. Zool. Scr. 29, 199-212
R02
Ross, M. H., Histology: a text and atlas: with correlated cells and molecular biology, Philadelphia - Wolters Kluver (2016)
 
 
S01
Schoch, R.R., Sues, H.D., A Middle Triassic stem-turtle and the evolution of the turtle body plan. Nature 523, 584–587 (2015)
S02
Schoch, R.R., Klein, N., Scheyer, T.M. a kol., Microanatomy of the stem-turtle Pappochelys rosinae indicates a predominantly fossorial mode of life and clarifies early steps in the evolution of the shell. Sci Rep 9, 10430 (2019)
S03 Schoch, R.R. and Sues, H.-D., Osteology of the Middle Triassic stem-turtle Pappochelys rosinae and the early evolution of the turtle skeleton. J. Syst. Palaeontol. 16, 927–965 (2017)
S04 Schoch, R.R. and Sues, H.-D., The origin of the turtle body plan: evidence from fossils and embryos. Palaeontology 63, 375-393 (2020)
S05 Silbernagl, S., Agamemnon, D., Atlas fyziologie člověka. Grada (1993)
S06 Sokanský, K. a kol., Světelná technika. ČVUT Praha (2011)   ISBN 978-80-01-04941-9
   
   
T01 Teichman, J., Simulátor slunečního záření. ČVUT Praha - Ústav letadlové techniky (2017)
T02 Tichý, F., Horký, D. a kol. Histologie, VFU Brno - fakulta veterinárního lékařství (2000)
   
U01 Uhlenbroek, Ch., Život zvířat, Euromedia Group - knižní klub Praha (2008)
   
   
V01 Vokurka, M., Hugo, J. a kol., Velký lékařský slovník, Maxdorf (2004)
V02 Vlček, J., Automatické vyhodnocování spektra slunečního záření. VUT Brno - Ústav elektrotechnologie (2015)
V03 Velíšek, J., Hajšlová, J., Chemie potravin, OSSIS (2009)
   
W01 stránky wikipedie
W02 stránky wikiscripta
   
Y01 Joyce, W.G., Jenkins, F.A., Rowe, T.R., The presence of cleithra in the basal turtle Kayentachelys aprix. Fossil Turtle Research, 1:93-103 (2006)
   
Z01 Zych, J., Želvy v přírodě a v péči člověka. Nakladatelství Brázda (2006)