Úvod

Areál roubenky v Dubci

Něco o projektu

Roubenka a přilehlé prostory jsou soukromým majetkem, majitel však umožnil zpřístupnění veřejnosti. K tomu účelu byl areál dovybaven tak, aby byly splněny standardy pro turisty navštěvované místo.

Projekt byl od počátku koncipován jako záchrana cenné zemědělské usedlosti, která byla prohlášena za kulturní památku. Vzhledem k tomu, že se roubenka nachází na významné mezinárodní cyklotrase, bylo s pracovníky památkové péče dohodnuto, že bude v roubence vybudován skanzen s výstavními prostorami a přilehlá zahrada bude využita k vybudování turisticky zajímavé expozice - želví zahrady, jejíž součástí bude i turistické zázemí s kioskem, terasou k posezení a sociálním zařízením. Záměrem majitele je v prostorách roubenky pořádat různé akce, výstavy a zajímavé přednášky.

Něco o roubence

V nynější podobě se jedná o zemědělskou usedlost z konce 19. století. Roubenka je tvořena roubeným obytným stavením a navazujícím kamenným chlévem. Podle určitých stavebních indícií a studiem historických pramenů lze odvodit, že kamenný chlév je zřejmě původní stavbou možná až 400 let starou. První písemná zmínka o obci je z roku 1357, ale ve skutečnosti bude obec přibližně o 100 let starší. K tomuto závěru se dospělo po provedeném stavebně archeologickém průzkumu kostela kdy bylo zjištěno, že kostel zde stál přibližně již v polovině 13. století. Některá fakta naznačují, že na dosavadním půdorysu roubenky stála nějaká stavba již na přelomu 13. a 14. století. Nasvědčuje tomu i vzájemná poloha kostela a roubenky. Předpokládá se, že podobu dřevěné roubenky postavené na kamenných základech s navazujícím kamenným chlévem získala zemědělská usedlost koncem 16. nebo na počátku 17. století. Kolikrát byla dřevěná stavba opravovaná nebo rekonstruovaná lze jen obtížně odhadnout. Faktem je, že kolem roku 1870 byla dřevěná část roubenky zřejmě z důvodů značné zchátralosti kompletně stržena a nahrazena novou roubenou stavbou na původních kamenných základech.

Součástí roubenky je i mohutná kamenná pec. Zda byla pec postavená v době poslední přestavby nebo již v původním stavení stála, lze jen odhadovat. Způsob postavení a provázanost kamenů se stěnou chodby a chléva naznačují, že by mohla být starší a mohla být vystavěna současně s kamenným chlévem. Použití cihel v některých místech zase naznačuje, že by mohla být postavená právě při celkové přestavbě roubenky. Možná, že cihly sloužily pouze k vysprávkám původního kamenného zdiva. O stáří pece lze tedy zatím jen spekulovat. Její rozměry jsou však na hospodářské stavení tohoto typu vskutku impozantní. Ve stěnách stavení je vybudovaný i velice důmyslný systém kouřovodů, jehož součástí jsou i dvě udírny. Jedna klasická pro uzení teplým kouřem, druhá pro dlouhodobé, až několikaměsíční uzení studeným kouřem. Malý sklípek pod roubenkou pochází zřejmě ze stejné doby, jako kamenný chlév.

Za kamenným chlévem stála novější stodola, která pocházela určitě z pozdější doby a zřejmě byla přistavěna krátce po přestavbě roubenky. V době koupě roubenky byla střecha i stěny stodoly v silně havarijním stavu. Po konzultaci s pracovníky památkové péče byly zbytky dřevěné konstrukce stodoly strženy a stodola byla rekonstruována do podoby, jak asi vypadala po její výstavbě.

Dvůr roubenky byl původně zakončen příčně postavenou starou stodolou. Z této stodoly se zachovala pouze část základů se zbytkem kamenné zdi. Místo, kde stodola původně stála, dnes jen naznačuje nově vystavěná kamenná zeď uzavírající dvůr a vytvářející předěl od zahrady.

Zázemí pro turisty

Původní chlév pro ustájení koní se stal výchozím objektem pro vybudování turistického zázemí. Je tvořeno sociálním zařízením, úklidovou místností, kioskem a terasou pro turisty. K terase přiléhá jedno ze dvou jezírek, takže část expozice je k vidění i pro ty návštěvníky, kteří si jen přijdou posedět a dát si malé občerstvení. Prohlídková místnost s průhledy pod vodu a venkovní terária jsou přístupné pouze po vstupu do želví zahrady.

Expozice

V areálu jsou k vidění 3 zajímavé expozice. Jedna je umístěna v historické roubence a ukazuje, jak asi žila rolnická rodina zhruba před 150 lety. Prostory v původním kamenném chlévě byly upraveny tak, aby zde mohly být instalovány výstavní exponáty. Další zajímavou expozicí je zahrada s venkovními terárii, ve kterých jsou umístěny různé druhy želv. Jednotlivé části zahrady jsou koncipovány tak, aby současně návštěvníkům ukazovaly, v jakém prostředí se ten který druh želv v přírodě volně vyskytuje. Na tuto expozici navazuje vodní svět, ve kterém mají návštěvníci možnost nahlédnout pod hladinu a pozorovat chování vodních želv v přirozeném prostředí.

Vědecká činnost

Venkovní terária i vodní svět současně slouží k vědeckému zkoumání chování želv v přirozeném prostředí, studiu jejich termoregulace a vztahu ke slunečnímu a umělému záření. Želví zahrada také spolupracuje s výzkumnou laboratoří a předmětem společného projektu je studium trávicích procesů, stravitelnosti a využitelnosti živin. V rámci svých projektů umožňuje toto pracoviště také studijní pobyty a také umožňuje studentům provést vědecké práce zaměřené jak na studium chování želv, tak spojené s analýzami v laboratoři (středoškolské, diplomové, magisterské apod.).

Související články

Rekonstrukce roubenky - přehled etap

Zajímavé stránky

Dubec sobě, zájmový spolek