Úvod Druhy

Meteorologické údaje

Obecné informace

Článek je zpracovaný pro potřeby získání informací o teplotách, vlhkosti vzduchu, srážkách a délce slunečního svitu v různých lokalitách, jejichž znalost je žádoucí pro správnou volbu chovných podmínek u jednotlivých druhů želv. Pro lepší přehlednost tabulek jsou využívány ikony, jejichž význam je uvedený na následujícím obrázku. Případné upřesňující informace jsou vždy uvedeny u konkrétní tabulky.

V tomto článku jsou uvedené průměrné měsíční hodnoty vybraných meteorologických veličin. V závěru článku pod nadpisem Související články jsou uvedené odkazy na podrobné články pro konkrétní lokalitu s uvedením průměrných denních hodnot. Údaje v těchto navazujících článcích jsou pro lepší přehlednost zpracované v grafické podobě. Zájemce o číselné hodnoty odkazujeme na profesionální meteorologické servery, kde lze uvedené meteorologické stanice i s jejich daty nalézt.

07-0001 Vysvětlivky meteorologických ikon

Průměrná teplota = součet všech denních průměrných teplot / počtem dnů v měsíci.
Průměrná minimální teplota = součet všech denních minimálních teplot / počtem dnů v měsíci. Minimální teplota je nejnižší dosažená teplota v daném dni.
Průměrná maximální teplota = součet všech denních maximálních teplot / počtem dnů v měsíci. Maximální teplota je nejvyšší dosažená teplota v daném dni.
Průměrné srážky = součet všech denních srážek / počtem dnů v měsíci. Pokud se údaj uvedený v tabulce vynásobí počtem dnů v daném měsíci, získá se množství srážek v litrech, které v daném měsíci spadlo na 1 m2 plochy.
Průměrná hodnota relativní vlhkosti vzduchu = součet všech denních průměrných hodnot relativní vlhkosti vzduchu / počtem dnů v měsíci.
Průměrná délka slunečního svitu = součet všech denních celkových časů slunečního svitu vyjádřený v hodinách / počtem dnů v měsíci. Některé stanice tento údaj ve svých měsíčních přehledech neuvádí, v takovém případě zůstává v tabulce sloupec nevyplněný.

Vyznačení místa meteostanice na situační mapce, ze které byly údaje získány je pouze orientační a nemusí přesně odpovídat záznamu na kartografické mapě. Toto grafické znázornění má sloužit pouze pro získání představy o lokalitě, ke které se údaje uvedené v příslušné tabulce vztahují.

Augusta

Lokalita v USA ve státě Maine v okolí města Augusta. Jedná se o lokalitu s nadmořskou výškou v rozmezí 20 až 30 m n.m. Augusta je malým městem (hlavní město státu Maine s cca 19.200 obyvateli) obklopeným rozsáhlými lesy s lokálními loukami a poměrně hustou sítí vodních ploch o značně rozdílné rozloze. Jde o lokalitu o zeměpisné šířce zhruba 44° (severní), a protože toto území leží v těsném sousedství s pobřežím Atlantského oceánu, jedná se o oblast s typicky přímořským podnebím.

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se teplot. Účelem těchto údajů je získat představu o teplotních poměrech v jednotlivých měsících. Jedná se však o průměrné hodnoty a pro získání přesnějších údajů týkajících se změn teplot v jednotlivých dnech daného měsíce odkazujeme na navazující článek - viz Související články.

07-0030 Průměrné měsíční teploty v lokalitě Augusta - 2021

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se srážek a vlhkosti vzduchu. Údaje délky denního svitu Slunce tato meteorologická stanice neuvádí.

Průměrné srážky a relativní vlhkost vzduchu v lokalitě Augusta - 2021

Podrobné měsíční přehledy pro lokalitu Augusta zpracované formou grafů naleznete zde.

Azara

Lokalita v Indii v oblasti Assam jižně od města Azara a sousedícího jezera Dipor Bil. Jedná se o lokalitu s nadmořskou výškou v rozmezí 40 až 80 m n.m. Oblast Assam je vyhlášená zejména pěstováním čajovníku, a proto jsou velké plochy pokryté plantážemi těchto 10 až 20 m vysokých stálezelených stromů (Camellia sinensis varieta assamica). Některé druhy želv se často vyskytují na rozhraní těchto plantáží a navazujících luk nebo lesních porostů.

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se teplot. Účelem těchto údajů je získat představu o teplotních poměrech v jednotlivých měsících. Jedná se však o průměrné hodnoty a pro získání přesnějších údajů týkajících se změn teplot v jednotlivých dnech daného měsíce odkazujeme na navazující článek - viz Související články.

07-0090 Průměrné měsíční teploty v lokalitě Azara - 2021.

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se srážek a vlhkosti vzduchu. Údaje délky denního svitu Slunce tato meteorologická stanice neuvádí.

07-0091 Průměrné měsíční srážky a relativní vlhkost vzduchu v lokalitě Azara - 2021.

Podrobné měsíční přehledy pro lokalitu Azara zpracované formou grafů naleznete zde.

Gainesville

Lokalita v USA ve státě Florida rozkládající se v okolí města Gainesville (oblast mezi místy Melrose, Hawthorne, Lochloosa, Micanopy a Arredonto). Jedná se o oblast s výskytem rozsáhlých i menších vodních ploch. Území je převážně zalesněné (spíše řídce vysázené různé stromy případně palmy, zejména v okolí tůní a jezer) s menšími mýtinami. Jde o lokalitu o zeměpisné šířce zhruba 30° (severní) s hodně teplým počasím a s průměrnou nadmořskou výškou zhruba 45 m n.m.

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se teplot. Účelem těchto údajů je získat představu o teplotních poměrech v jednotlivých měsících. Jedná se však o průměrné hodnoty a pro získání přesnějších údajů týkajících se změn teplot v jednotlivých dnech daného měsíce odkazujeme na navazující článek - viz Související články.

07-0070 Průměrné ,ěsíční teploty v lokalitě Gainesville - 2021

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se srážek a vlhkosti vzduchu. Údaje délky denního svitu Slunce tato meteorologická stanice neuvádí.

07-0071 Průměrné srážky a relativní vlhkost vzduchu v lokalitě Gainesville - 2021.

Podrobné měsíční přehledy pro lokalitu Morrisville zpracované formou grafů naleznete zde.

Morrisville

Lokalita v USA ve státě Severní Karolína jihozápadně od města Morrisville. Jedná se o lokalitu s nadmořskou výškou zhruba 90 m n.m. Morrisville je menším městem navazujícím na sousední větší města Raleigh a Durham (prakticky spolu splývají). Z pohledu výskytu želv jde především o území okolo jezera Jordan, zejména v jeho jižnější části, kde se v příbřežní zóně nachází řídký lesní porost s mýtinami a také v okolí přehrady s názvem Sheron Harris Reservoir. Jde o lokalitu o zeměpisné šířce zhruba 36° (severní).

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se teplot. Účelem těchto údajů je získat představu o teplotních poměrech v jednotlivých měsících. Jedná se však o průměrné hodnoty a pro získání přesnějších údajů týkajících se změn teplot v jednotlivých dnech daného měsíce odkazujeme na navazující článek - viz Související články.

07-0050 Průměrné měsíční teploty v lokalitě Morrisville - 2021

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se srážek a vlhkosti vzduchu. Údaje délky denního svitu Slunce tato meteorologická stanice neuvádí.

07-0051 Průměrné srážky a relativní vlhkost vzduchu v lokalitě Morrisville - 2021

Podrobné měsíční přehledy pro lokalitu Morrisville zpracované formou grafů naleznete zde.

Rochester

Lokalita v USA podél jižního pobřeží jezera Ontario ve státě New York v okolí města Rochester. Jedná se o nížinnou oblast, při pobřeží jezera často s výskytem mokřadního biotopu. Dále od pobřeží jsou pozemky zemědělsky využívané, lokálně se zde nacházejí menší vodní plochy. Poměrně významná část je zalesněná. Jde o lokalitu o zeměpisné šířce zhruba 43° (severní). Město Rochester leží v nadmořské výšce přibližně 313 m n.m. V okolí města, zejména směrem na východ, nadmořská výška významně klesá až na hodnoty mezi 110 až 150 m n.m.

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se teplot. Účelem těchto údajů je získat představu o teplotních poměrech v jednotlivých měsících. Jedná se však o průměrné hodnoty a pro získání přesnějších údajů týkajících se změn teplot v jednotlivých dnech daného měsíce odkazujeme na navazující článek - viz Související články.

07-0010 Průměrné měsíční teploty v lokalitě Rochester - 2021.

Následující tabulka uvádí průměrné měsíční hodnoty týkající se srážek a vlhkosti vzduchu. Údaje délky denního svitu Slunce tato meteorologická stanice neuvádí.

07-0011 Průměrné srážky a relativní vlhkost vzduchu v lokalitě Rochester - 2021

Podrobné měsíční přehledy pro lokalitu Rochester zpracované formou grafů naleznete zde.

x

 

Poznámka: Tento článek bude vždy aktualizovaný ve chvíli, kdy bude v kategorii Druhy zařazený článek s novým druhem želvy. To znamená, že zařazením článku o dané želvě budou v tomto článku uvedené meteorologické údaje týkající se lokality jejího přirozeného výskytu.

Související články

Meteorologické údaje pro lokalitu Augusta

Meteorologické údaje pro lokalitu Azara

Meteorologické údaje pro lokalitu Gainesville

Meteorologické údaje pro lokalitu Morrisville

Meteorologické údaje pro lokalitu Rochester

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde. Přehled o provedených změnách na tomto webu naleznete zde.

Zajímavé stránky

x