Úvod Chov

Jak pracovat s tímto webem?

Úrovně článků

Tento web obsahuje v části věnované želvám 3 úrovně článků, které se navzájem liší obsahem a rozsahem uvedených informací. V první úrovni jsou v hodně zjednodušené formě podány skutečně jen ty nejzákladnější informace a tyto články jsou určené především pro úplné začátečníky. Druhá úroveň článků již vyžaduje znalost aspoň těch nejzákladnějších věcí, které jsou s chovem želv spojené. Čím více začínající chovatel proniká do tajů chovu želv, tím více otázek se před ním objevuje. Odpovědi na takové otázky by měl nalézt právě v článcích druhé úrovně. Tyto základní články jsou uložené pod ikonami, které se objeví po rozkliknutí tlačítka CHOV v horní liště. Třetí úrovní jsou články, které již obsahují hodně odborné informace a vyžadují určité znalosti. Mnohdy obsahují informace, jejichž vypovídací hodnota je na úrovni vysokoškolského vzdělání. Odkazy na tyto odborné články jsou uvedené na závěr základních článků pod nadpisem Související články.

Aby si čtenář udělal aspoň nějakou představu o obsahu článků v jednotlivých úrovních, použiji v následujícím textu příklad zpracování informací týkajících se například světla.

Informace pro úplné začátečníky

Pro úplné začátečníky jsou určené vlastně jen 3 články - první je tento, druhý je Nákup želvy a třetí je článek Stručný přehled pro začátečníky. Od těchto článků by měl začínající chovatel začít. K oběma článkům se dostanete kliknutím na ikonu Nákup v kategorii CHOV.

Ke zvolenému příkladu světla: Začínající chovatel hned na začátku narazí například na informaci, že světlo je pro želvy důležité. Takže v článku pro začátečníky se dozví, že pro želvy je důležité UV záření a že svícení je potřeba zvolit tak, aby světlo UV záření obsahovalo. Světlu je věnovaný jen jeden podnadpis s několika krátkými textovými odstavci a tyto odstavce poskytují skutečně jen ty nejzákladnější informace, které začínající chovatel o svícení v teráriu potřebuje znát.

Informace pro pokročilé

U této úrovně článků se předpokládá, že čtenář již základní znalosti o chovu želv získal a je jedno, zda od jiného chovatele, nebo z knih, z časopisů nebo z internetu. V každém případě by bylo vhodné, aby se seznámil s oběma články uvedenými v předchozím odstavci. Je celá řada otázek, kterými se každý chovatel zaobírá a na které se snaží nalézt odpověď. Články této úrovně jsou určené právě pro ty, kteří o takových věcech přemýšlí a hledají vzájemné souvislosti. Tyto články jsou uložené pod ikonami, které se objeví po rozklinutí tlačítka CHOV v horní liště.

Ke zvolenému příkladu světla: V určitém okamžiku začne chovatel přemýšlet nad tím, proč je vlastně pro želvu světlo tak důležité a narazí na pojem cirkadiánní cyklus. Co to je? Pak začne přemýšlet nad tím, jaké by to UV světlo mělo být a jakou dávku UV záření může želva dostat? Když bude příliš vysoká, může želvě ublížit? Co se stane, když bude světlo svítit moc nebo naopak málo? Ja na to bude želva reagovat? Otázek kolem světla je hodně. Takže je na webu zařazený celý článek, který se podrobně věnuje jen světlu a jeho parametrům.

Informace pro ty, kteří chtějí vědět něco více ...

Čím více chovatel proniká do tajů života želv, tím více otázek se před ním objevuje. Kde hledat na takové otázky odpovědi? Vyžaduje to již zpracování podrobných odborných článků. Články této úrovně nemusíte bezpodmínečně číst a také pro normální chov nejsou nezbytně nutné. Tyto články jsou zpracované pro ty, kteří jsou zvídaví a chtějí nalézat odpovědi i na otázky, které již běžní chovatelé neřeší nebo se jimi vůbec nechtějí zabývat. Ani tyto odborné články nejsou schopné poskytnout odpovědi na všechny otázky, které chovatele v souvislosti se životem a chováním želv napadnou. Pokud ho ale vyprovokují k dalšímu studiu a touze poznat více, pak splní svůj účel. Pak už jen zbývá dodat - vítejte na poli vědy a vědeckého bádání. Touha po poznání je největší hybnou silou pokroku. Na poli chovu želv je toho před námi stále mnoho neobjasněného a právě Vy můžete být těmi, kdo posunou hranice poznání dále. Odkazy na tyto odborné články jsou uvedené na konci textu základních článků.

Ke zvolenému příkladu světla: Po čase se ti nejzvídavější začnou zajímat o to, co to ten cirkadiánní cyklus je, jak vlastně v těle želvy funguje, jaké reakce v těle želvy jsou s ním spojené a co všechno ho může ovlivňovat. Pak zcela zákonitě narazí na to, že světlo je velice zajímavý fyzikální jev a má své zákonitosti. A právě využitím určitých vlastností světla dokázala příroda vytvořit něco, čemu laicky říkáme biologické hodiny. Co je to světlo a jaké má vlastnosti? Jak světlo ovlivňuje fyziologické a biochemické procesy v těle želvy? Jakou to má souvislost s rozmnožováním? Tak právě na takové otázky by mohl čtenář nalézt odpovědi v článcích 3 úrovně.

 

Technické informace týkající se těchto webových stránek

Poznámka k číslování obrázků: Jednotlivým obrázkům jsou přidělována čísla v pořadí, jak jsou postupně zpracovávány a ukládány do archivní složky. Často se stává, že se články s odstupem času aktualizují a jsou do nich dodatečně vkládány nové texty i s novými obrázky. Protože jsou tyto nové obrázky zpracovávány později, mají většinou čísla, která nenavazují na čísla stávajících obrázků v článku. Tolik na vysvětlenou pro čtenáře, kteří poslali dotaz, proč nejsou obrázky očíslovány na sebe navazujícími čísly.