Úvod Chov

Rostlinná krmiva

Doplňování výsledků analýz

Jedná se o technický článek založený na číselných údajích. U dokončených analýz se výsledky zpracovávají jednotnou formou, aby byla data přehledná a snadno hledatelná. Z tohoto důvodu se může zdát text suchý a nezáživný - v textech jsou však rozhodující číselné údaje. Postupně budou do článku zařazována všechna krmiva, která pro želvy připadají v úvahu.

Jak pracovat s číselnými údaji

Tento článek obsahuje údaje potřebné pro optimalizaci krmné dávky výpočtem. Z důvodů větší přehlednosti textu jsou uváděna pouze procenta, vždy se jedná o hmotnostní procenta. Například údaj 29,8 % sušiny znamená, že je v 1 kg materiálu obsaženo 298 g sušiny. Pokud je uvedený hmotnostní údaj, vždy se vztahuje k 1 kg výchozího materiálu (pokud není přímo v textu uvedeno jinak). Při vlastních prováděných výpočtech je proto nutné zohlednit sušinu uvedenou u každého krmiva v textu. Pokud není číselný údaj obsahu v tabulce uvedený znamená to, že se obsah nepodařilo zjistit nebo nejsou dokončeny všechny analýzy. Jestliže je daná látka předmětem analýzy v našich laboratořích, bude údaj do tabulky doplněný dodatečně. Pokud je uvedena 0 znamená to, že je obsah dané živiny nulový nebo je tak malý, že je sice při použití zvolené analytické metody látka zachytitelná, ale přesné určení jejího obsahu je prakticky neproveditelné (statistický rozptyl výsledků je větší, než zjištěný obsah). V tabulkách jsou uvedeny průměrné hodnoty.

Pekingské zelí

Čerstvé pekingské zelí (většinou se hovorově označuje jako čínské zelí) obsahuje 1,5 % bílkovin, jeho sušina je 4,7 %, tzn. zelí obsahuje 95,3 % vody. Koeficient pro přepočet bílkovinového dusíku na bílkovinu je v případě zelí 6,25, tzn. zelí obsahuje 2,4 g bílkovinového dusíku. V zelí je přítomno 2,4 g celkového dusíku a při porovnání s hodnotou bílkovinového dusíku lze odvodit, že zelí neobsahuje žádný další dusík pocházející z jiných dusíkatých látek.

 

06-0310 Pekingské zelí

Obsah všech sacharidů je 2,2 %. Obsah nestravitelné vlákniny činí 1 %. Určení obsahu jednotlivých sacharidových složek zatím nebylo provedeno, je předmětem dalších analýz.

Podíl mastných kyselin (MK) činí 0,14 % (koeficient pro přepočet tuku na mastné kyseliny je u pekingského zelí 0,687). Podíl nasycených MK je 19,3 % a nenasycených MK 69,7 % z celkového množství MK. Z nasycených MK je nejvíce zastoupená kyselina palmitová (17 %). Zajímavý je obsah kyseliny myristové (0,78 %), který je stejný jako kyseliny stearové (0,78 %). Nejedná se však o obsah, který by se mohl ve výživě želv významněji uplatnit. Z nenasycených MK se jedná především o kyselinu linolenovou (39,5 %), které je v zelí více, než kyseliny linolové (30,2 %), což je netypický poměr. Kyseliny olejové je nejméně (10,8 %).

06-0186 obsah základních živin v pekingském zelí

Z vitamínů stojí za zmínku vyšší obsah vitamínu C a taktéž obsahy niacinu a pyridoxinu. V případě vitamínu E byly zjištěny poměrně rozdílné hodnoty. Proto na tento vitamín zaměřujeme pozornost a bude předmětem našich doplňkových analýz pro přesné určení jeho obsahu. Tento údaj bude doplněný po provedených analýzách.

Z minerálních prvků je nejvíce zastoupený draslík (2,52 g), z pohledu želv je velice zajímavý obsah vápníku i hořčíku (0,19 g). Obsah vápníku činí 1,05 g, obsah fosforu 0,37 g. Poměr Ca : P tedy činí 2,84 : 1, což lze považovat za téměř ideální stav. Za zmínku ještě stojí železo. V případě pekingského zelí se jedná o jedno z mála rostlinných krmiv, u kterého je takto výhodný poměr vápníku a fosforu.

06-0187 obsah doplňkových živin v pekingském zelí

Pekingské zelí je vhodnou náhražkou čerstvé píce v zimním období. V jeho případě není žádné množstevní omezení. Jedinou nevýhodou je poměrně vysoký obsah vody, proto je vhodné přidávat i suché krmení (seno). Otázkou je, zda bude želva ochotná seno jako příkrm pro zahuštění tráveniny přijímat. Čínské zelí má nízký obsah dusíkatých látek, a proto je nutný příkrm buď živočišnými krmivy nebo vhodnými granulkami s obsahem živočišných případně mikrobiálních bílkovin. Pokud se současně podávají nějaké granule jako příkrm, je vhodné nechat želvu sežrat část zelí (zhruba 1/4 dávky), pak podat odměřené množství granulí a po jejich sežrání pak podat zbytek krmné dávky v podobě pekingského zelí. Tento krmný režim má příznivý vliv na distribuci vlhkosti v trávenině a také na rozložení živin obsažených v granulích před vstupem do dvanácterníku. Podávání čínského zelí v kombinaci s odpovídajícím množstvím živočišné bílkoviny má příznivý vliv na metabolismus střevní mikroflóry.

Hlávkové zelí

Hlávkové bílé zelí obsahuje 1,2 % bílkovin, jeho sušina je 9,4 %, tzn. zelí obsahuje 90,6 % vody. Koeficient pro přepočet bílkovinového dusíku na bílkovinu je v případě hlávkového zelí 6,25, tzn. zelí obsahuje 1,92 g bílkovinového dusíku. V hlávkovém zelí je přítomno 1,96 g celkového dusíku a při porovnání s hodnotou bílkovinového dusíku lze odvodit, že toto zelí obsahuje ještě další dusík pocházející z jiných dusíkatých látek (0,04 g, může se jednat o atypické aminokyseliny, jiné biogenní aminy případně anorganický dusík).

 

06-0279 hlávkové zelí

Obsah všech sacharidů je 7,3 %. Z toho škroby činí 0,03 % a nestravitelná vláknina (celulóza a lignin) 0,77 %. Zajímavý je obsah jednoduchých cukrů, který je 4,36 %, z toho fruktóza 1,88 % a glukóza 2,48 %. Nestravitelná vláknina celkem tvoří 2,3 %ní podíl, zelí tedy obsahuje vedle ligninu a celulózy i významný podíl dalších nestravitelných polysacharidů.

Podíl mastných kyselin (MK) činí 0,16 % (koeficient pro přepočet tuku na mastné kyseliny je u zelí 0,8). Podíl nasycených MK je 25,8 % a nenasycených MK 74,2 % z celkového množství MK. Z nasycených MK je nejvíce zastoupená kyselina palmitová (23,2 %). Kyselina stearová je obsažena zhruba v desetinovém množství (2,58 %). Z nenasycených MK se jedná především o kyselinu linolenovou (52,2 %) a kyselinu linolovou (19,3 %).

06-0184 obsah základních živin v hlávkovém zelí

Hlávkové zelí je zdrojem některých vitamínů, především vitamínu C a některých ze skupiny B (niacin, k.pantothenová a pyridoxin). Za zmínku stojí i beta karoten a kyselina listová.

Z minerálních prvků je nejvíce zastoupený draslík (2,4 g). Obsah vápníku činí 0,51 g, obsah fosforu 0,3 g. Poměr Ca : P činí 1,7 : 1. Z uvedeného poměru vápníku a fosforu je zřejmé, že podávání zelí by mělo být doplněno menším přídavkem vápníku do krmné dávky.

06-0185 obsah doplňkových živin v hlávkovém zelí

Zkrmování hlávkového zelí není limitováno, pokud bude krmná dávka doplněná potřebným množstvím vápníku. Dlouhodobé krmení hlávkovým zelím bez fortifikace vápníkem může vést k deformitám krunýře. Hlávkové zelí má i nízký obsah dusíkatých látek, proto je nutný příkrm živočišnými krmivy. Režim zkrmování hlávkového zelí je podobný čínskému zelí, jen je potřeba více hlídat příjem vápníku.

x

Související články

Živočišná krmiva

Zelenina a ovoce

Bílkoviny

Sacharidy

Tuky

Vitamíny

Minerální látky

 

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde. Přehled o provedených změnách na tomto webu naleznete zde.

Zajímavé stránky

x