Úvod

Chov

Tato část webu je věnována informacím, které jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí chovu želv. Články by měly být zdrojem informací pro ty, kteří chtějí do problematiky chovu želv proniknout mnohem hlouběji a pochopit souvislosti mezi fyzikálními jevy a chováním buněk a tkání. Na každý základní článek proto navazují specializované odborné články, jejichž úkolem je poskytnout vědecké informace k danému tématu.