Úvod

Něco o projektu

Na počátku byla rozpadající se roubenka a zpustošená zahrada. V roce 2014 změnila roubenka majitele a od té doby probíhá její restaurování. Majitel je fanda do chovu želv, a proto se rozhodl na zahradě realizovat svého koníčka. Vzhledem k zájmu veřejnosti se rozhodl část objektu a své chovy během letních měsíců zájemcům o chov želv zpřístupnit. To vyvolalo potřebu stavebně přizpůsobit některé části areálu zvýšenému pohybu lidí. Protože se jedná o soukromý majetek, je potřeba respektovat požadavek majitele na ohleduplné chování návštěvníků ke stavbám a vybavení areálu.

Kiosek

Informace o provozu kiosku a turistické terasy
Zahrada

Informace o budování areálu


Proměny v čase

V této části webu naleznete informace o tom, jak roubenka vypadala v době pořízení, jak probíhalo její restaurování do dnešní podoby, jak se budovaly vnitřní i venkovní terária, jak se stavěl vodní svět a také něco o vybudovaném zázemí pro turisty.

Více informací
Druhy

Informace o jednotlivých druzích želv
Chov želv

Podrobné informace týkající se chovu želv


Pro začátečníky i pokročilé

Problematika chovu želv je dost složitá a zejména začátečníci jsou vystaveni mnohdy i protichůdným radám a doporučením. Tato část webu je věnována informacím, které jsou k úspěšnému chovu želv potřebné. Články by měly napomoct i k lepšímu pochopení podstaty jejich chování. Na konci článku jsou uvedeny odkazy na další odborné články umožňující proniknout do problematiky chovu hlouběji. Úplným začátečníkům doporučujeme začít článkem Nákup v části Chov.

Více informací
Technologie

Informace o použitých postupech a zařízeních

Během budování areálu bylo nutné řešit celou řadu technických otázek, které v konečném důsledku ovlivňují pohodu zvířat a úspěšnost chovu. Chceme se s Vámi podělit o některé poznatky, které možná někdy v budoucnu před Vámi vyvstanou a budete na ně hledat odpovědi. Neříkáme, že naše řešení je nejlepší, v každém případě však pro Vás může být tématem k přemýšlení a nakonec třeba i k nalezení vhodnějšího způsobu vyřešení úkolu, před kterým budete stát.

Více informací
Informace

Informace, které se mohou hodit

Kde nás najdete

Dubec č. 6, Třemešné pod Přimdou
Tel.: 603 851 110, E-mail: info@zelvizahrada.cz

Otevírací doba

viz tlačítko INFO -
OTEVÍRACÍ DOBA

Parkování

Hned naproti vjezdové brány jsou 2 místa.
O 30 m dále je další plocha pro 6 osobních aut.

Více informací